Bureau Peter de Ruyter


Landschapsarchitectuur

Bekijk de ondernemers
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur is een bureau dat zich richt op actuele vragen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Nederland ziet zich de komende decennia geplaatst voor grote maatschappelijke opgaven. De klimaatverandering, de transitie van de landbouw, een teruglopende biodiversiteit, een verdrogend laagveenlandschap, ruimte voor hernieuwbare energie en de groeiende behoefte aan rust en traagheid zijn maar een paar voorbeelden van die opgaven. Hoe kunnen we in samenhang en gezamenlijk tot een weerbaarder en volhoudbaar landschap komen? Wat zijn koppelkansen om tot een landschap met een eigen kwaliteit, een eigen schoonheid te komen?

Contact

Voorhelmstraat 23-103
2012 ZM Haarlem

+31 6 20208444

info@peterderuyterlandschap.nl
peterderuyterlandschap.nl

Volg Bureau Peter de Ruyter