De Greiner


Geschiedenis


De Greiner kent een lange geschiedenis die teruggaat tot begin 1900. In 1903 opent midden in de Haarlemse Rozenprieel een huishoudschool haar deuren. Het gebouw is ontworpen door de architecten J. F. Hamersveld en S. Roog. Het oorspronkelijke ontwerp bestond uit drie bouwlagen met de lengterichting, achter de ingang, een lange gang. Aan weerszijden van deze gang bevonden zich de klaslokalen en enkele dienstvertrekken. Aan het einde van de gang vertakte de school zich in een tweede vleugel, waardoor er een L-vormige plattegrond ontstond.

 

 

Modernisering
Rond 1931 kreeg architect Dick Greiner de opdracht om het bestaande onderkomen van de Haarlemse Huishoud- en Industrieschool in het Rozenprieel te moderniseren en uit te breiden met een nieuwe vleugel. De opdracht resulteerde vier jaar later in een schoolgebouw dat in die tijd tot de modernste van het land behoorde.Greiner maakte een nieuw ontwerp waar hij de oude school in zijn geheel in integreerde. De nieuwe school bestond uit een gevarieerde en tapsgewijze opbouw van rechthoekige bouwvolumes. Drie verdiepingen aan de straatzijden en oplopend naar vier verdiepingen in het midden van de school, met een torenachtige opbouw als vijfde bowlaag. De gevels zijn deels bepleisterd met een grove, grijze stuclaag, ook wel terra nova grana of graniti genoemd. Door die opklimmende gevelopbouw oogt het gebouw veel minder massaal en is de aansluiting op de bestaande woonbebouwing daardoor vrij logisch en nauwelijks storend. Alleen bij de hoofdingang is gestreefd naar monumentaliteit door de verticale behandeling van de gevels erboven. Voor de rest domineert de horizontale lijn.

Verval en wederopbouw
De school heeft tot het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw dienst gedaan als huishoudschool. Daarna werd het gebouw nog gebruikt door de hogeschool Haarlem. Vanaf 1995 tot aan de dag van vandaag biedt het onderdak aan kustenaars en kleine ondernemers. In 1999 werd de voormalige huishoudschool aangewezen als
rijksmonument.Intussen was de bouwkundige staat dramatisch achteruit gegaan omdat er nauwelijks onderhoud werd gepleegd. Betonrot, het doorroesten van de stalen raamprofielen en andere rampzalige bouwfysische problemen brachten de school aan de rand van de afgrond. Gelukkig werd er op tijd een reddingsplan opgesteld door de huidige gebruikers, woningbouwcorporatie Ymere en Architectenbureau Van Stigt, die de school hebben omgetoverd tot een multifunctioneel gebouw met een kinderopvangverblijf en een naschoolse opvang, atelierruimtes en kleinschalige bedrijfsruimten. Een nieuw leven voor een oud gebouw, weer helemaal opgeknapt en klaar voor de toekomst.