Beleidsresearch


Onderzoeksbureau

Beleidsresearch.nl

Beleidsresearch.nl is een onderzoeksbureau dat zich richt op het in kaart brengen van lange termijn trends voor beleidsactoren die verantwoordelijk zijn voor de strategiebepaling op hun beleidsterrein.

Bij het formuleren van strategisch beleid is het voor beleidsmakers noodzakelijk een zo’n volledig mogelijk beeld te hebben van de trends en trendbreuken op hun beleidsveld. Het uitvoeren van deze trendanalyses, waarbij zowel van kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken gebruik wordt gemaakt, behoort tot de kernactiviteiten van beleidsresearch.nl.

Onderzoeker Alex van Heezik heeft sinds het begin van de jaren negentig tal van dergelijke trendstudies verricht, vooral op de terreinen: water, milieu en infrastructuur.

Contact

Voorhelmstraat 25-209
2012 ZM Haarlem

+31 6 245 174 11

info@beleidsresearch.nl
www.beleidsresearch.nl