Beleidsresearch


Onderzoeksbureau

Bekijk de ondernemers
Beleidsresearch.nl

Beleidsresearch is een onderzoeksbureau dat zich richt op het in kaart brengen van lange termijn trends in de publieke sector. Deze trendanalyses bieden een schat aan informatie die onmisbaar is bij het ontwikkelen en uitvoeren van overheidsbeleid. Informatie die niet alleen noodzakelijk is om de achtergronden van de maatschappelijke problemen die men wil voorkomen of verminderen scherp in beeld te krijgen, maar ook inzicht geeft in het succes en falen van eerder genomen maatregelen. Gewapend met deze kennis kan het beleid voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden, kan men succesvol beleid opnieuw toepassen en falend beleid vermijden.

Beleidsresearch is al meer dan 25 jaar actief om deze historische kennis beschikbaar te stellen aan politiek, beleid en burgers. De laatste jaren gebeurt dat vooral in de vorm van trendrapportages. Deze trendstudies brengen de ontwikkelingen van een groot aantal publieke sectoren en organisaties vanaf 1980 in beeld. Van het primair onderwijs tot het wetenschappelijk onderwijs, van de politie tot het gevangeniswezen of van organisaties als het CJIB en het Kadaster, van al deze sectoren en organisaties zijn (en worden) de belangrijkste trends in prestaties gevolgd en afgezet tegen de ontwikkeling van de kosten en het gevoerde beleid.

Contact

Voorhelmstraat 25-209
2012 ZM Haarlem

+31 6 245 174 11

info@beleidsresearch.nl
www.beleidsresearch.nl