Kennemer Kracht


Onze energiecoöperatie

Wat doet Kennemer Kracht

Coöperatie Kennemer Kracht realiseert en beheert lokale collectieve zonnestroomdaken waarvan je als bewoner mede-eigenaar wordt. Gebouweigenaren ontvangen een dakvergoeding. Op deze manier werken we actief samen aan de verduurzaming van onze directe omgeving en aan de energietransitie!

Energiecoöperatie Kennemer Kracht is een koepel energiecoöperatie. Dat betekent dat we meerdere duurzame energie installaties naast elkaar (helpen) realiseren en beheren. Dat doen we op een professionele manier, door inzet van kennis en ervaring tegen een maatschappelijk tarief. We zijn geen vrijwilligers, maar wel non-profit.

In eerste instantie richten we ons op realisatie van collectieve zonnestroominstallaties op grote daken. In de nabije toekomst stappen we mogelijk ook in windmolenprojecten. Collectief betekent dat we het samen doen. We nodigen bewoners of ondernemers uit de buurt van een installatie uit hieraan mee te doen. Door samen met buurtbewoners te investeren in de bouw en exploitatie van een installatie zorg je dat er duurzame energie wordt geproduceerd en bespaar je op je energierekening.

Contact

Voorhelmstraat 25-306
2012 ZM Haarlem

+31 23 203 9968

welkom@kennemerkracht.nl
kennemerkracht.nl

Volg Kennemer Kracht