103

Peter de Ruyter

Landschapsarchitect

Het specifieke
• De liefde voor het landschap en de ruimte is de basis voor de werkzaamheden van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. Het landschap is continu aan verandering onderhevig. Verandering is het enige onveranderlijke in ons landschap. De vormgeving aan die veranderingen in het landschap dient sterk te worden bepaald door de eigenheid en de betekenis van de plek. Hoe kan een plek eigenzinnig, vitaal en herkenbaar zijn?

De samenwerking
• De beste ontwerpen komen tot stand in samenwerking. Samenwerking met gebruikers en bewoners én samenwerking tussen verschillende disciplines. Een goed ontwerp bewijst zich op verschillende schaalniveau’s, van concept tot uitvoering. Het door de schalen heen ontwerpen op een prikkelende, maar vanzelfsprekende manier is de basis van ruimtelijke kwaliteit. Het begin van schoonheid. •

De continuïteit
• Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij continuïteit. Continuïteit in tijd en ruimte én in samenwerking. Goede landschappelijke en stedebouwkundige ontwerpen ontstaan op basis van aandacht, zorg en langdurige betrokkenheid. Schoonheid heeft tijd nodig.

Voorhelmstraat 23.103 2012 ZM Haarlem
info@peterderuyterlandschap.nl 06-20208444 www.peterderuyterlandschap.nl

Direct contact met Peter de Ruyter

Werkplaats voor creatieve en maatschappelijke ondernemers
(C) DeGreiner.nl - Colofon - yMere