208

Nynke Jelles

Stedenbouwkundig ontwerper

Nynke Jelles, all-round ontwerper- en adviseur ruimtelijke kwaliteit met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van stedenbouw, architectuur en openbare ruimte. Binnen gemeentelijke organisaties ondersteun ik de afdelingen Ruimtelijke ordening. Voor initiatiefnemers voer ik het vooroverleg met de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om een ontheffing of bestemmingsplanwijziging. Daarbij werk ik veel samen met architecten, en landschapsarchitecten en projectleiders. Ik ben bekend met de verschillende belangen die rond een project spelen maar zie het als mijn taak objectief en onafhankelijk te blijven. Uiteindelijk gaat het om kwaliteit én haalbaarheid, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen er iets moois van te maken.

Voorhelmstraat 25.208 2012ZM Haarlem
info@nynkejelles.nl 06-26098826 www.nynkejelles.nl

Direct contact met Nynke Jelles

Werkplaats voor creatieve en maatschappelijke ondernemers
(C) DeGreiner.nl - Colofon - yMere